FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติ

FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติ

หัวข้อนำทาง

FARMBOT ระบบปลูกพืชอัตโนมัติเป็นโครงการเทคโนโลยีที่ควรจับตาดูเพราะเป็นระบบปลูกพืชอัตโนมัติหลายชนิดรดน้ำด้วยตนเองรดน้ำเองกำจัดวัชพืชมีความกว้างประมาณ 1.5 * 3 เมตรควบคุมและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบผ่านทางซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเซ็นเซอร์อีกครั้งด้วยหัวกลึงที่ทำหน้าที่เฉพาะดังต่อไปนี้มุ่งหน้าไปรับเมล็ดเพื่อทำการฉีดสปริงเกอร์มุ่งหน้าไปยังการกำจัดวัชพืชเซ็นเซอร์ความชื้นในดินและยังมีกล้องสำหรับวัชพืชและโรคพืชในเวลาเดียวกันพลังงานที่ใช้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถพูดได้ว่ามันสมบูรณ์จริงๆ ตอนนี้สำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าสินค้าจะได้รับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560